Xây dựng hệ thống thông tin quản lí kho vật tư tại công ty ô tô 1-5
Đăng ngày 24-06-2012 Lúc 10:50'- 1169 Lượt xem
Giá: 5 000 VND / 1 Tài liệu
      Vào những thập niên cuối của thế kỉ 20, Công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ. Nó tác động vào mọi mặt của đời sống như khoa học kỹ thuật, kinh tế và cả xã hội. Nhờ có sự phát triển của công nghệ thông tin mà các  hoạt động về sản xuất trở nên phong phú, thuận tiện và dễ dàng hơn.
    ở nước ta, khoảng mười năm trở lại đây thì công nghệ thông tin không còn xa lạ, và ngày càng được  úng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực quản lí.
      Quản lí là một hoạt động vô cùng quan trọng, bất kì cấp nào đơn vị  cũng dều phải có quản lí. Đối tượng của quản lí cũng vô cùng rộng lớn. Nó bao gồm rất nhiều khía cạnh như quản lí con người, quản lí sản xuất, quản lí kinh tê, quản lí xã hội ...
     Cũng như các doanh nhgiệp khác, doanh nghệp sản xuất cũng có nhiều lĩnh vực quản lí : quản lí nhân sự, quản lí tiền lương, quản lí kho, quản lí tài chính …
      Trong một doanh nghiệp sản xuất, bên cạnh vấn đề quản lí xương sống của doanh nghiệp đó là quản lí tài chinh, thì vấn đề quản lí kho là một vấn đề vô cùng quan trọng, thiết thực. Quản lí tốt hệ thống kho sẽ giúp cho nhà quản lí lập được các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sản xuất và phát triển của doanh nghiệp. Do đó, để việc quản lí kho trở nên đơn giản hơn thì vấn đề cần thiết là ứng dụng tin học hoá  vào quản lí kho.