Vai trò của các hình thức tiền lương trong viêc kích thích lao động
Đăng ngày 06-05-2012 Lúc 02:15'- 1591 Lượt xem
Giá: 5 000 VND / 1 Tài liệu
PHẦN NỘI DUNG
 
I/ Lý thuyết các hình thức tiền lương và vai trò của nó trong việc kích thích lao động .
   Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN, đã thừa nhận người lao động được tự do làm việc theo hợp đồng tự thoả thuận, tự do thay đổi công việc , nơi làm việc phù hợp với nhu cầu bản thân. hay nói một cách khác là về mặt lý luận thừa nhận sự tồn tại khách quan của phạm trù thị trường sức lao động , nên tiền lương không chỉ là phạm trù phân phối mà còn là phạm trù trao đổi, phạm trù giá trị . Tiền đề này yêu cầu khi xây dựng các cơ chế tiền lương , hình thức tiền lương, phải nghiên cứu mục đích, động cơ làm việc cũng như nhu cầu và lợi ích của  người lao động để phát triển sản xuất , phát triển xã hội .
1/ Tiền lương là gì ?
Theo quan điểm của nhà lý luậnCacMac thì : tiền lương trong chủ nghĩa tư ban là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động , nhưng lại biểu hiện như giá cả của lao động . Đây là một định nghĩa không khó hiểu nhưng đặt nó trong nên kinh tế thị trường ta phải nhìn nhận và giải thích nó ở một góc độ khác.
Tiền lương là một phạm trù tổng hợp luôn luôn động vì nó nằm ở tất cả các khâu như: sản xuất , trao đổi , phân phối và tiêu dùng.
 Ở góc độ nhà nước tiền lương là công cụ để giải quyết các vấn đề ổn định xã hội, phát triển xã hội và điều tiết kinh tế.Nếu không sử dụng tốt chính sách tiền lương sẽ gây bất ổn cho các ngành  kinh tế , giáo dục và an ninh quốc phòng . Cải cách tiền lương chính là đầu tư tốt hơn cho con người và xã hội .
  Ở góc độ người sử dụng lao động , tiền lương phải trả đúng trả đủ cho người lao động. Tiền lương là một phần của chi phí sản xuất nên cũng phải được tính đúng tính đủ trong giá thành sản phẩm.
Ở góc độ người lao động , tiền lương phải là nguồn thu nhập chính , là nguồn tái sản xuất sức lao động và đủ để kích thích ngươi lao động trong  quá trình làm việc. Do đó họ cần được trả đúng , trả đủ với sức lao động đã bỏ ra .